Mardin Hiç Bukadar Masalsı Olmamıştı...
MOR HANANYO KİLİSESİ ( KUBBELİ KİLİSE )

Kilise, Bizans İmparatoru Anastasius döneminde, M.S 491 – 518 yılları arasında, kardeş olan Süryani mimarlar Theodosius ile Theodore tarafından inşa edilmiştir. Kilisenin eni 12,3 yüksekliği 17,7 metre ve alanı 271 metrekaredir. Haç şeklindeki bir kubbeye sahip olduğundan dolayı bu kilisenin kubbeli Kilise de denilmektedir. Kilişsenin dış saçak hızasında bulunan çeşitli hayvan figürleri dikkat çekicidir. Kilisenin iç duvarlarında ise kutsal kitaptaki hikayeleri tasvir eden freskler vardır. Ancak günümüze sadece biri ulaşabildi. Bu fresk, 793 yılında manastırda büyük bir restorasyon yaptıran Aziz Hananyo’yu tasvir etmektedir. Freskin yüksekliği 270, genişliği 66cm’dir.

Kilisenin kuzey ve güneyinde bulunan apsislerdeki ayin sunağı, ahşaptan olup 1699 yılında yapılmıştır. Orta apsisteki ahşap ayin sunağı, 1941 yılında yanmış geriye iki sütün kalmıştır. Sütunların üzerindeki Süryanice yazıdan, apsisin 793 yılında Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz Hananyo tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Halen mevcut taş ayin sunağı, 1942 yılında Mardin ve Midyatlı Süryani taş ustaları tarafından sarı ve kesme taşlardan yapılmıştır.

Ana apsis bölümünde dikkat çeken iki adat kürsü vardır. Ana apsisin solunda kalan kürsü, cevizden yapılmış 350 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bu kürsü patrikler tarafından kullanılmaktadır. Sağ tarafta kalan kürsü ise metropolitlere ait olup fildişinden yapılmış ve 500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Kilisenin batı tarafında bulunan ve ceviz ağacından yapılmış kapı ise 500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Kilisenin batı tarafında bulunan ve ceviz ağacından yapılmış kapı ise 500 yıllıktır. Kapının dış yüzünde Süryani dilinde yazılmış, Aziz Balay’ın bir şile ile peygamber Davut’un mazmurlarından kısa bir bölüm vardır…

yakında....

T:+90 482 213 0 333

F:+90 482 213 0 222

info@gazikonagi.com

Web Sayfamız Yayında...